ATCNoordwijk  
ATCNoordwijk

ATCNoordwijk

ATCNoordwijk is a small company based in Noordwijk-binnen, South Holland, Netherlands, with 7 employees. It operates within the administration of justice, government administration, and public safety industries. .Read More

Angela’s Contact Information

Recent News and Media
Employee by Management


About ATCNoordwijk

ATCNoordwijk ontzorgt organisaties en overheden op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte in de Bollenstreek en West Nederland. Door op een gastvrije en vriendelijke, maar duidelijke wijze preventief aanwezig te zijn en op te treden worden overtredingen en/of onjuist gedrag in deze openbare ruimten voorkomen. ATCNoordwijk is de schakel tussen enerzijds de eigen verantwoordelijkheid van de burger en anderzijds de uiteindelijke handhaving door BOA en politie. Door onze proactieve en preventieve aanpak worden regels eerder en beter geaccepteerd en wordt strafrechtelijke handhaving grotendeels voorkomen. .Read More

ATCNoordwijk’s Activity