Harald A. Møller AS

Harald A. Møller AS, Postboks 6671, N-0609 Oslo, NO

1936

201-500

View Employees in Harald A. Møller AS
Real-Time AI Research
0 search queries left
FlashIntel GPT
Hello! I'm FlashIntel GPT, your personal AI search assistant. Feel free to ask me anything about Harald A. Møller AS, and I'll do my best to assist you.
You

Tell me more about Harald A. Møller AS?

FlashIntel GPT
Harald A. Mller AS is a company that offers mobility solutions for businesses in Norway. They provide a range of mobility solutions, including mobility scooters, mobility scooters, and mobility solutions for individuals with disabilities. With a focus on innovation and quality, Harald A. Mller AS aims to meet the mobility needs of its clients
Want to view all employees of this company? Start for free trial.
Research Details
News &Insights
Key People

view 402 associated members

Harald A. Møller AS In Short

Harald A. Moller AS, founded in 1936, is a company based in Norway with 402 employees. Specializing in Motor Vehicle Manufacturing and Transportation Equipment Manufacturing, the company focuses on Salg, Marketing/PR, Service, Logistikk, IT, Bil Og Transport, and Digital Utvikling.

Company Description of Harald A. Møller AS

Norges største bilimportør Harald A. Møller AS (del av MøllerGruppen) er Norges største bilimportør og har importert Volkswagen AGs bilmerker siden 1948. Vi importerer i dag Audi, Volkswagen, Volkswagen Nyttekjøretøy, SEAT og ŠKODA i Norge. Volkswagen har de siste 10 årene vært det største bilmerket i Norge (2016), og Volkswagen Nyttekjøretøy i Norge har de siste to årene hatt den største markedsandelen i Europa. Skoda har vokst betydelig de siste 10 årene og vi har en ambisjon om videre vekst i Norge. Audi har etablert seg som ett av de største premium-merkene og har en meget sterk posisjon i Norge. Våre bilmerker er ledende på ladbar teknologi, både med våre elbiler og ladbare hybridbiler, som er et populært og økende segment. Fokus på talentutvikling Harald A. Møller AS har i over 20 år jobbet med å utvikle egne ledere. Arbeidet med å utvikle våre ledere og rekruttere nye er derfor et høyt prioritert område. Intern så vel som ekstern rekruttering, jobbrotasjon og kompetanseoverføring er viktig for selskapets vekst og utvikling. Mulighetene internt er mange og initiativ og engasjement er svært velkomment. Vi har egne lederutviklingsprogrammer der ledertalenter bygger kompetanse og nettverk og satses på som viktige ressurser. Bilsalg via etablerte forhandlernettverk Bilene Harald A. Møller AS importerer selges gjennom et landsdekkende forhandlernett bestående av mange privateide forhandlere, samt forhandlere eid av Møller Bil. Forhandlernettet i Norge omfatter 32 Audi-forhandlere, 71 Volkswagen-forhandlere og 42 ŠKODA-forhandlere. Volkswagen Nyttekjøretøy distribueres via 69 forhandlere. Vi er der våre kunder er Harald A. Møller AS er som organisasjon opptatt å være tilgjengelig der våre kunder er og på det tidspunktet som passer deg. Dette er utgangspunktet for at vi også er svært tilgjengelige digitalt, både med bilsalg og reservasjonsløsninger, men også på chat, som ett veldig viktig kontaktpunkt for våre kunder.

Harald A. Møller AS, Postboks 6671, N-0609 Oslo, NO

+47 *******

402

Show More

What does Harald A. Møller AS offer?

Harald A. Mller AS is a company that offers mobility solutions for businesses in Norway. They provide a range of mobility solutions, including mobility scooters, mobility scooters, and mobility solutions for individuals with disabilities. With a focus on innovation and quality, Harald A. Mller AS aims to meet the mobility needs of its clients