Karolinska University Hospital

Eugeniavägen 3, Solna, Stockholm, 171 65, SE

1937

10001+

View Employees in Karolinska University Hospital
Real-Time AI Research
0 search queries left
FlashIntel GPT
Hello! I'm FlashIntel GPT, your personal AI search assistant. Feel free to ask me anything about Karolinska University Hospital, and I'll do my best to assist you.
You

Tell me more about Karolinska University Hospital?

FlashIntel GPT
Karolinska University Hospital is a leading medical center in Europe, offering a wide range of medical services to patients, nurses, doctors, and professionals. The hospital is a leading medical university, providing a comprehensive healthcare model for students, researchers, partners, and those interested in medical research and educati
Want to view all employees of this company? Start for free trial.
Research Details
News &Insights
Key People

view 9,146 associated members

Karolinska University Hospital In Short

Proton, founded on January 1, 1985, is a transportation equipment manufacturing company based in Subang Jaya, Selangor, Malaysia, with 3828 employees. Specializing in motor vehicle manufacturing, the company has a revenue of $3 billion. Proton's focus is on providing automotive products and services, with a focus on promoting and selling cars.

Company Description of Karolinska University Hospital

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. Sjukvård, forskning och utbildning är lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. Varje år besöker 1,5 miljoner patienter sjukhuset, de flesta kommer från Stockholmsregionen, men Karolinska tar även emot patienter från andra delar av landet och andra länder. Nya Karolinska Solna-projektet skapar nya förutsättningar för Karolinska Universitetssjukhuset att bedriva den mest avancerade vården. Det nya sjukhuset kommer att ta emot de första patienterna under 2016.

Eugeniavägen 3, Solna, Stockholm, 171 65, SE

+46 *******

9146

Show More

Similar Companies

Akademiska sjukhuset
751 85, Uppsala, 751 85, SE
Capio Sverige
Lilla Bommen 5 P.O. Box 1064, Gothenburg, 10522, SE
Dagens Medicin Sverige
Torsgatan 21, Stockholm, Sverige, 113 90, SE
Danderyds Sjukhus AB
Entrévägen 2, Stockholm, 182 88, SE

What does Karolinska University Hospital offer?

Karolinska University Hospital is a leading medical center in Europe, offering a wide range of medical services to patients, nurses, doctors, and professionals. The hospital is a leading medical university, providing a comprehensive healthcare model for students, researchers, partners, and those interested in medical research and educati