Ministerul Afacerilor Interne România

Bucharest, Bucharest, Romania

View All Employees and Org Chart View All Employees and Org Chart
Founded
1862
Size
501-1000

Ministerul Afacerilor Interne România In Short

Intercontinental World Bank, founded on January 1, 2017, is a prominent financial services company based in Dubai, United Arab Emirates. With over 10,001 employees, the bank operates in the financial services, banking, and credit intermediation industries.

Ministerul Afacerilor Interne România Company Description

Ministerul afacerilor interne apără drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului, proprietatea publică şi privată, îndeplineşte obligaţiile ce îi revin româniei în calitate de stat membru al uniunii europene şi nato. De asemenea, participă la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative comunitare în domeniile sale de competenţă. Ministerul afacerilor interne acţionează pentru asigurarea ordinii publice şi siguranţei cetăţeanului în vederea susţinerii unui climat de încredere şi siguranţă publică. Atribuţiile generale ale m. A. I. În domeniul afacerilor interne stabileşte, potrivit legii, măsuri pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi a proprietăţii publice şi private. Organizează şi desfaşoară, prin structuri specializate, potrivit competenţei, activităţi pentru prevenirea şi combaterea terorismului, a criminalităţii organizate, a traficului şi consumului ilicit de droguri, a traficului de persoane, a migraţiei ilegale, a criminalităţii informatice, precum şi a altor fenomene infracţionale şi fapte antisociale. Organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de protecţie a persoanelor, bunurilor, obiectivelor şi valorilor şi organizează paza obiectivelor de importanţă deosebită date în competenţă potrivit legii. Asigură, potrivit competenţelor, desfăşurarea activităţii pentru efectuarea cercetărilor în legatură cu savârşirea unor fapte prevazute de legea penală. Organizează activitatea de protecţie a martorilor. Solicită de la autorităţi publice, de la persoane fizice sau juridice informaţii, date şi documente necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege şi în limitele acesteia; poate recompensa persoanele fizice care acordă sprijin ministerului, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, din fondul repartizat cu această destinaţie, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului. Asigură respectarea regimului frontierei de stat a româniei. Constituie şi utilizează registrul naţional al armelor şi cazierul judiciar. Constituie şi utilizează sistemul naţional de evidenţă a străinilor; asigură respectarea regimului juridic al străinilor pe teritoriul româniei. Asigură constituirea, evidenţa, selecţionarea, păstrarea, conservarea şi folosirea documentelor din fondul arhivistic naţional. Organizează şi execută asigurarea medicală şi psihologică a misiunilor specifice. Conduce activitatea de informaţii şi protecţie internă. Îndrumă şi controlează activitatea prefectului pentru îndeplinirea programului de guvernare. Asigură, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei şi a programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale specializate în activitatea de evidenţă a persoanelor, precum şi activitatea de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă civilă. Constituie şi utilizează sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor. Acte normative care reglementează funcțíonarea ministerului afacerilor interne: ordonanța de urgență a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare; hotărârea guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele ministerului afacerilor interne, cu modificările şi completările ulterioare; ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 120/2010 pentru aprobarea regulamentului de ordine interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al ministerului administraţiei şi internelor.

Location

Piaţa Revoluţiei nr.1 A, sector 1, Bucureşti Bucharest RO

Employees
539
Industry

Government Administration

Social
linkedInyoutube

What does Ministerul Afacerilor Interne România offer?

eVet offers a unique entrepreneurial ecosystem for students and alumni, providing access to resources, opportunities, and support. The center aims to promote the development and consolidation of startups founded and led by IE students and alumni, with a focus on innovation, disruption, and entrepreneurship. It also offers mentorship, training, and resources to help students achieve their entrepreneurial aspirations

Investment

Discover new leads through companies that have recently got funded.
Upgrade
Discover new leads through companies that have recently got funded.
Upgrade

Org Chart

Gain access to the departmental org chart to find key decision makers.
Upgrade
Gain access to the departmental org chart to find key decision makers.
Upgrade

Company insights

Contact sales to request a demo for Company Insights.
Upgrade
Contact sales to request a demo for Company Insights.
Upgrade

Jobs

Discover new leads through companies that have recently got funded.
Upgrade
Discover new leads through companies that have recently got funded.
Upgrade

Key People

No company staff information available

Frequently asked questions

Where is Ministerul Afacerilor Interne România's headquarter?

Ministerul Afacerilor Interne România's headquarter is located at Piaţa Revoluţiei nr.1 A, sector 1, Bucureşti Bucharest RO

When was Ministerul Afacerilor Interne România founded?

Ministerul Afacerilor Interne România was founded in 1862

How many employees does Ministerul Afacerilor Interne România have?

Ministerul Afacerilor Interne România has 539 employees

Which social media profiles does Ministerul Afacerilor Interne România have?

Ministerul Afacerilor Interne România's social media are: Linkedin, YouTube, 

What is Ministerul Afacerilor Interne România's website?

Ministerul Afacerilor Interne România's website is https://www.******.***

What is Ministerul Afacerilor Interne România's industry?

Ministerul Afacerilor Interne România is in the industry of: Government Administration

Government Administration

Who are Ministerul Afacerilor Interne România's similar companies?
Ministerul Afacerilor Interne România's similar companies are: Guvernul României,Ministerul Apararii Nationale,Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,Ministry of Foreign Affairs and European Integration
Guvernul României,
Ministerul Apararii Nationale,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,
Ministry of Foreign Affairs and European Integration

Find People Anywhere on the Web
FlashInfo - Business Insights
Unlock Unlimited Leads !
Get unlimited access to people,companies,emails,phones and more!
"
"It allows me to track my emails in real time, I can know if someone has opened my email and then when I call them, it gives me something to start from which gives me, as a sales person, the right push to secure a deal."
Anthony R.Mid-Market(51-1000 emp.)
"
"The best part of using Flashinfo has to be the Google extention that pops up the moment we're on a supporting website like LinkedIn. It pops up with the contact details of the client being prospected and shows more than one email and contact number"
Tony C.Mid-Market(51-1000 emp.)
Ready to try it out?
Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.