Trafikverket

Sweden

Founded
2010
Size
5001-10000
View All Employees and Org Chart View All Employees and Org Chart

Trafikverket In Short

Trafikverket, founded on January 1, 2010, is a government administration company based in Sweden. With a team of 7908 employees, the company operates in the government administration sector.

Trafikverket Company Description

Vi bidrar till samhällsutvecklingen Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Det är Trafikverkets vision - en vision som innebär att vi ska skapa förutsättningar för ett robust och effektivt transportsystem som är energieffektivt och säkert. Samtidigt ska vi säkerställa att trafikanter och transportörer har goda möjligheter att genomföra sina resor och transporter. Trafikverket ansvarar för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten i det samlade transportsystemet. För att samhället ska kunna utvecklas, måste transporterna fungera. Ökad tillgänglighet blir allt viktigare. Vårt uppdrag innebär att det är vi som dagligen ser till att vägar och järnvägsspår är framkomliga, att mötesfria vägar anläggs, att järnvägsstationer handikappanpassas, att kombiterminaler utvecklas, att resenärer och trafikanter får snabb och relevant trafikinformation, att förarprov för körkort utförs och allt annat som krävs för att förvalta och utveckla smart infrastruktur. Målet är ett tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och hälsa. För att nå målet behöver vi arbeta nära tillsammans med övriga samhället. Tillsammans kan vi underlätta livet i hela Sverige.

Location

Röda vägen 1, Borlänge, 781 89, SE

Phone
+46 *******
Employees
7908
Key Principal
Mathias Persson
Industry

Government Administration

Social
linkedInfacebooktwitter

What does Trafikverket offer?

Trafikverket is a company that specializes in providing traffic information and traffic maps for businesses in Sweden. They offer services such as traffic information, traffic maps in real estate, traffic maps for cities, and traffic maps for municipalities. Additionally, they provide information on traffic and traffic in the country

Investment

Discover new leads through companies that have recently got funded.
Upgrade
Discover new leads through companies that have recently got funded.
Upgrade

Org Chart

Gain access to the departmental org chart to find key decision makers.
Upgrade
Gain access to the departmental org chart to find key decision makers.
Upgrade

Company insights

Contact sales to request a demo for Company Insights.
Upgrade
Contact sales to request a demo for Company Insights.
Upgrade

Jobs (38)

Discover new leads through companies that have recently got funded.
Upgrade
Discover new leads through companies that have recently got funded.
Upgrade

Frequently asked questions

Where is Trafikverket's headquarter?

Trafikverket's headquarter is located at Röda vägen 1, Borlänge, 781 89, SE

When was Trafikverket founded?

Trafikverket was founded in 2010

How many employees does Trafikverket have?

Trafikverket has 7908 employees

Which social media profiles does Trafikverket have?

Trafikverket's social media are: Linkedin, Facebook, Twitter, 

What is Trafikverket's phone number?

Trafikverket's phone number is +46 *******

What is Trafikverket's website?

Trafikverket's website is https://www.******.***

What is Trafikverket's industry?

Trafikverket is in the industry of: Government Administration

Government Administration

Who are Trafikverket's similar companies?
Trafikverket's similar companies are: AFRY,Arbetsförmedlingen,Försäkringskassan,Kriminalvården
AFRY,
Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan,
Kriminalvården

Who is Trafikverket's key principal?
Trafikverket's key principal is Mathias Persson
Real-Time AI Research
0search queries left
FlashIntel GPT
Hello! I'm FlashIntel GPT, your personal AI search assistant. Feel free to ask me anything about Trafikverket, and I'll do my best to assist you.
You
Can you tell me about Trafikverket?
FlashIntel GPT
Trafikverket is a company that specializes in providing traffic information and traffic maps for businesses in Sweden. They offer services such as traffic information, traffic maps in real estate, traffic maps for cities, and traffic maps for municipalities. Additionally, they provide information on traffic and traffic in the country
Find People Anywhere on the Web
FlashInfo - Business Insights
Unlock Unlimited Leads !
Get unlimited access to people,companies,emails,phones and more!
"
"It allows me to track my emails in real time, I can know if someone has opened my email and then when I call them, it gives me something to start from which gives me, as a sales person, the right push to secure a deal."
Anthony R.Mid-Market(51-1000 emp.)
"
"The best part of using Flashinfo has to be the Google extention that pops up the moment we're on a supporting website like LinkedIn. It pops up with the contact details of the client being prospected and shows more than one email and contact number"
Tony C.Mid-Market(51-1000 emp.)
Ready to try it out?
Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.