Real-Time AI Research
0 search queries left
FlashIntel GPT
Hello! I'm FlashIntel GPT, your personal AI search assistant. Feel free to ask me anything about UNDP Norge, and I'll do my best to assist you.
You

Tell me more about UNDP Norge?

FlashIntel GPT
UNDP Norge is Norway's leading development program, providing a wide range of services and support to the country's development. It focuses on promoting sustainable development, addressing poverty, and promoting social inclusion. UNDP Norge aims to support Norway's development through various initiatives and initiatives, aiming to contribute to the country's development
Want to view all employees of this company? Start for free trial.
Research Details
News &Insights
Key People

view 2 associated members

UNDP Norge In Short

UNDP Norge is a non-profit organization based in Oslo, Norway, with 2 employees. It operates in the Government Administration, Military, and International Affairs industries, focusing on B2B, B2C, and B2G activities. The organization offers a range of services including a global FNs report for menneskelig utvikling, a global FNs program for menneskelig utvikling, and a financial communication platform. UNDP Norge's focus is on promoting the development of the country's national FNs and its commitment to promoting the development of the country.

...See More

Company Description of UNDP Norge

UNDP er FNs ledende utviklingsorganisasjon med et bredt mandat for å fremme bærekraftig utvikling. Vi jobber for 2030 agendaen, og tilrettelegger for en integrert tilgang til sosial, økonomisk og miljømessig utvikling. Vi jobber i mer enn 170 land for å utrydde fattigdom og redusere ulikhet og ekskludering. Vi hjelper land i deres arbeid med å utvikle godt styresett og lederskap, samarbeidsmuligheter og institusjonell kapasitet, for å kunne oppnå bærekraftig utvikling. Vi tilbyr vår ekspertise i utviklingsspørsmål og utviklingspraksis, og vår erfaring gjennom flere tiår på landnivå, for å støtte land med å møte deres utviklingsvisjoner. UNDP Norge er et av tilsammen fire representasjonskontor i norden (NRO), med base i Oslo. Harald Thørud er kontorets teamleder.

...See More

Oslo,Oslo,Norway

Show More

What does UNDP Norge offer?

UNDP Norge is Norway's leading development program, providing a wide range of services and support to the country's development. It focuses on promoting sustainable development, addressing poverty, and promoting social inclusion. UNDP Norge aims to support Norway's development through various initiatives and initiatives, aiming to contribute to the country's development