Anne Breive
Chief Financial Officer@ Komplett Group
Jar, Viken, Norway
View Anne Breive's Email
View Anne Breive's Email & Phone
Real-Time AI Research
0 search queries left
FlashIntel GPT
Hello! I'm FlashIntel GPT, your personal AI search assistant. Feel free to ask me anything about Anne Breive, and I'll do my best to assist you.
You

Tell me more about Anne Breive?

FlashIntel GPT

Anne Breive possesses 21.1 years of experience and is skilled in undefined. Now holds the title of Chief Financial Officer at Komplett Group, operating out of Jar, Viken, Norway. LinkedIn profile: https://www.linkedin.com/in/anne-breive. Previous experience includes roles at [object Object]. Part of a 421-strong workforce. Part of the Computers and Electronics Manufacturing landscape.
For inquiries about Phone Number and Email, please click here Unlock Contact

Research Details
Skills & Insights
Colleagues

Emails and Phone Numbers

@hotmail.com
@komplett.com
View Emails and Phone Numbers
10 free lookups per month

About

Som CFO – finans og økonomidirektør, er jeg er opptatt av å levere riktig styringsinformasjon for selskapet på en forståelig og effektiv måte. Dette gjelder både økonomiske og operasjonell informasjon. Jeg er en engasjert leder som deltar aktiv i å sette retning i de selskapene jeg arbeider i og jeg har stor tro på åpenhet og involvering for å motivere medarbeidere og andre. Som styremedlem er jeg opptatt av å se helheten samtidig som det økonomiske og finansielle er i fokus. Videre er det viktig å ha en god balanse mellom det å være en støttespiller og diskusjonspartner for administrasjonen og det å inneha en kontrollerende rolle.

...See More

Work Experience

Østre Kullerød 4, 3241 Sandefjord, NO

Computers and Electronics Manufacturing

421
Show More

Education

Glasgow Caledonian University
Glasgow Caledonian University

Finance

1992-1993
Show More