Zofia Kwiatkowska

Wrocław, Dolnośląskie, Poland
Żabka Polska

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

2018-2019
View Zofia Kwiatkowska's Email
View Zofia Kwiatkowska's Email & Phone

About

Jako UX Designer - projektantka doświadczeń użytkowników - za cel postawiłam sobie budowanie w swojej pracy i wokół siebie kultury organizacyjnej i perspektywy opartej na zrozumieniu użytkownika i empatii. Pozwala to dążyć do tworzenia produktów realizujących ich cele. W swojej pracy codziennie dbam o to, aby wytwarzane przez zespół oprogramowanie było dostosowane do potrzeb jak największego grona użytkowników w oparciu zarówno o dane ilościowe, jak i jakościowe pozyskiwane z różnych form angażowania użytkowników w proces wytwarzania narzędzi cyfrowych. Ponieważ pracuję nad produktami wspierającymi operacyjną pracę, niezwykle ważne jest, aby design był tak przemyślany, aby aplikacja była "przezroczysta" dla użytkownika i realnie ułatwiała mu realizację obowiązków, a nie stawała się kolejnym z nich.

Zofia Kwiatkowska In Short

Zofia Kwiatkowska is a UX Designer with 10.9 years of experience. Based in Poznan, Poland, she specializes in designing and implementing innovative products for cultural and organizational purposes. She has a strong background in cultural and perspective development, focusing on the development and implementation of real estate products. Zofia is skilled in analyzing and implementing the best practices to ensure the success of the product and ensures that the design is executed effectively and efficiently. She has a track record of delivering high-quality products and has worked with various companies, including Zabka Polska.

Zofia Kwiatkowska's Professional Milestones

  • User Experience Analyst: Implementing robust data-driven solutions to optimize user engagement and optimize overall user experience.
  • Ux Designer: Creating visually stunning and user-centered designs that enhance the user experience.
  • UX Designer (2022-04-01~): Creating visually appealing and user-centric designs that enhance user experience and drive business development.
  • UX Analyst (2020-02-01~2022-04-01): Analyzing and implementing user data to optimize the user experience.
  • Operational Test Specialist (2017-09-01~2020-01-01): Implementing efficient testing strategies to optimize workflow and enhance product quality.
  • Junior Specialist Of Insurance (2016-04-01~2017-08-01): Developed knowledge of insurance procedures and implemented cost-saving measures, ensuring client satisfaction and growth in insurance portfolio.
  • Staff In Occupational Health And Safety (2014-12-01~2016-03-01): Implementing comprehensive safety protocols and measures to ensure a secure work environment for all employees.
  • Lawyer (2012-11-01~2013-05-01): Successfully represented clients in complex legal cases, ensuring justice and protecting their rights.
  • UX Designer: Creating intuitive user interfaces that enhance the overall user experience.

Zofia Kwiatkowska's Emails and Phone Numbers

Research Contact
Research Contact

Work Experience

Retail

4396
Discover more
See More
See More

Education

Contact sales to request a demo for Education Experience module.
Upgrade
Contact sales to request a demo for Education Experience module.
Upgrade

Certification (4)

Contact sales to request a demo for Skill module.
Upgrade
Contact sales to request a demo for Skill module.
Upgrade

Frequently asked questions

What is Zofia Kwiatkowska's email address?

We found 3 Zofia Kwiatkowska's email addresses

What is Zofia Kwiatkowska's phone numbers?

We found 1 Zofia Kwiatkowska's phone numbers

Which social media profiles does Zofia Kwiatkowska have?

Zofia Kwiatkowska's social media include: Linkedin, 

What company does Zofia Kwiatkowska work for?

Zofia Kwiatkowska works for Żabka Polska

What is Zofia Kwiatkowska's role in Żabka Polska?

Zofia Kwiatkowska's role in Żabka Polska is UX Designer

Which industry does Zofia Kwiatkowska work in?
Zofia Kwiatkowska works in the industry of Retail
Who are Zofia Kwiatkowska's colleagues?
Zofia Kwiatkowska's colleagues are Tomasz Voelkel,Weronika Winiarczyk,Adam Szurek
What is Zofia Kwiatkowska's latest job experience?

Zofia Kwiatkowska's latest job experience is UX Designer at Żabka Polska

What is Zofia Kwiatkowska's latest education?

Zofia Kwiatkowska's latest education in Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Real-Time AI Research
0search queries left
FlashIntel GPT
Hello! I'm FlashIntel GPT, your personal AI search assistant. Feel free to ask me anything about Zofia Kwiatkowska, and I'll do my best to assist you.
You
Can you tell me about Zofia Kwiatkowska?
FlashIntel GPT
Zofia Kwiatkowska is a UX Designer with 10.9 years of experience. Based in Poznan, Poland, she specializes in designing and implementing innovative products for cultural and organizational purposes. She has a strong background in cultural and perspective development, focusing on the development and implementation of real estate products. Zofia is skilled in analyzing and implementing the best practices to ensure the success of the product and ensures that the design is executed effectively and efficiently. She has a track record of delivering high-quality products and has worked with various companies, including Zabka Polska.
Find People Anywhere on the Web
FlashInfo - Business Insights
Unlock Unlimited Leads !
Get unlimited access to people,companies,emails,phones and more!
"
"It allows me to track my emails in real time, I can know if someone has opened my email and then when I call them, it gives me something to start from which gives me, as a sales person, the right push to secure a deal."
Anthony R.Mid-Market(51-1000 emp.)
"
"The best part of using Flashinfo has to be the Google extention that pops up the moment we're on a supporting website like LinkedIn. It pops up with the contact details of the client being prospected and shows more than one email and contact number"
Tony C.Mid-Market(51-1000 emp.)
Ready to try it out?
Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.